Slovenia (SI)


zfds logo

Zveza Felinoloških Društev Slovenije - ZFDS

Otemna 3

SI-3201 Šmartno v Rožni dolini

Tel: +386 41335235

Pres: Mrs. Tatjana Malgaj

Secr: Mr. Dean Lamper

e-mail: zfds@zfds.si

web site: http://www.zfds.si