Slovakia (SK)


szch logo

Federácia Felis Slovakia – FFS

Karpatská 18

SK-81105 Bratislava

Fax: +421 377721039

Pres: Mrs. Soňa Ivanková

Tel: +421 905292280

Sec: Mrs. Monika Kováčová
Tel: +421 905503719

web site: http://www.felisslovakia.sk